HUISWERK ROETINE

Juniors en senior word opgedeel in verskillende klaskamers by verskillende onderwysers

Huiswerktyd begin om 14:30 - 16:00

Elke leerder ontvang 'n persoonlike skryfbehoeftes-pakkie en verrykendeskrif

Elke leerder ontvang 'n persoonlike skryfbehoeftes-pakkie en verrykendeskrif

Beloningsisteme is in plek met juniors en seniors om samewerking te beloon

Ouers word in kennisgestel van kennisgewings en kunsbenodighede op die huiswerkblaaie Kunsvoorraad-pakkies word ook opgemaak en beskikbaar gestel

PRET MET HUISWERK

Leerders word konsepte in diepte verduidelik, verryking en remediëring gegee waar dit nodig is, eksamen opsommings word beskikbaar gestel. Maar die belangrikse, ons maak huiswerk LEKKER...

ONS KLASKAMERS